Aktuálně z MČ

PRAHA 1 POKRAČUJE V INSTALACI MLŽÍCÍCH ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED VYSOKÝMI TEPLOTAMI

Městská část Praha 1 se i v letošním roce zaměřuje na zlepšení klimatických podmínek v centrálních oblastech hlavního města prostřednictvím instalace mlžících zařízení. Tyto inovativní systémy, které byly v ulicích Prahy 1 instalovány již v letech 2020 až 2023, se ukázaly být účinným nástrojem pro snižování teploty a prašnosti v nejexponova­nějších místech.

Celkem bylo v uplynulých letech nainstalováno 9 mlžících zařízení, která jsou napojena na pozemní hydranty a nevyžadují žádné výkopové či stavební zásahy. Instalace zařízení tak byla rychlá a efektivní, což umožnilo rychlou reakci na vysoké letní teploty.

Spolupráce s Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK a.s.) byla během celého období instalace zařízení bezproblémová. Technický personál společnosti operativně reagoval na jakékoli situace, kdy zařízení nefungovalo správně, a zajistil jejich rychlou opravu.

V letošním roce bude v rámci nové smlouvy s PVK nainstalováno dalších 8 mlžících zařízení ve stejných lokalitách jako v předchozích letech (Újezd, Náměstí Republiky, Ovocný trh, Staroměstské náměstí, Havířská ulice, Uhelný trh, Jungmannovo náměstí). Smlouva zahrnuje nejen spotřebu vody, ale také instalaci a deinstalaci zařízení, údržbu, technický servis a operátorské služby.

Místostarostka Prahy 1, Kateřina Klasnová, k plánům na instalaci mlžících zařízení uvedla: „I letos bude Praha 1 spolupracovat s PVK a na podzemní hydranty bude napojeno osm mlžítek v ulicích centra. Uvědomujeme si, že se stále vzrůstajícími teplotami je třeba reagovat a naší prioritou je kromě přidávání nových vodních prvků zejména zprovoznění všech stávajících kašen, pítek a fontán. Už loni jsme na tom intenzivně pracovali a došlo ke znovuzprovoznění např. Wienerovy kašny na Uhelném trhu, fontány na Senovážném náměstí, kašny v Petrské čtvrti, kašny vedle sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí či díky spolupráci s TSK fontán v mostovce Mánesova mostu.“

Iniciativa je součástí širší strategie městské části Praha 1 zaměřené na zlepšení mikroklimatu a životního prostředí v centrálních částech Prahy. Zároveň přispívá ke zvýšení pohodlí a kvality života občanů i návštěvníků hlavního města.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 11. 4. 2024 9:26

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY JIŘÍHO VAŇKA - EJHLE HLAVA

Přijměte naše pozvání na komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Vaňka s názvem Ejhle hlava v Galerii 1. Komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna od 17:00

Na výstavě Jiřího Vaňka nahlídneme do hlubin nitra lidského bytí, do oblasti, kde se rodí myšlenky, emoce a vnímání.

Zveřejněno od: 10. 4. 2024 12:00  
Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 10. 4. 2024 12:00
Událost Od: 11. 4. 2024 17:00 Do: 11. 4. 2024 19:00 Místo události

NOVÝM ŘEDITELEM ZŠ BRÁNA JAZYKŮ SE STANE ROMAN ELNER

Výběrové řízení na pozici ředitele největší základní školy v centru Prahy bylo úspěšně ukončeno. Přihlásilo se do něj 7 zájemců. Po pečlivém posouzení všech kandidátů byl do této role jmenován Radou městské části Praha 1 pan Roman Elner, který od roku 2022 působí na škole jako zástupce ředitele. Mezi kandidáty vynikl především odborně zpracovanou Koncepcí a vizí školy na dalších šest let.

Výběrová komise pod vedením místostarosty Davida Bodečka – složená ze zástupců radnice, magistrátu, české školní inspekce, pedagogů i rodičů – vyhodnocovala formální náležitosti přihlášek, životopisy uchazečů a především Koncepce a vize školy pro roky 2024–2030, které uchazeči předkládali. Komise zasedala poprvé 20. března, finální kolo pak proběhlo 8. dubna, kde byl pan Roman Elner vybrán z pěti finalistů.

Průběh výběrového řízení byl označen ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny a jednou ze členek výběrové komise, paní Jarolímkovou, za vzorový: “Vítězný kandidát v řízeném rozhovoru projevil velmi dobrou znalost celého manažerského i pedagogického procesu vedení školy. Na mnou položené otázky odpovídal jasně, věcně a erudovaně. Ve své prezentaci jednoznačně podporoval užší propojení obou pracovišť školy, jak po stránce odborné tak personální. Velký důraz kladl na rozvoj strategie procesu vzdělávání žáků. Z mého pohledu jsme vybrali nejvhodnějšího kandidáta pro vedení tak velké instituce jako je ZŠ Brána jazyků.”

Místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadá školství, uvedl: „Všichni tři finalisté byli vynikající. Líbilo by se mi, kdyby pan Elner, nově jmenovaný ředitel, zahrnul do vedení školy i zbylé dva kvalifikované kandidáty. Zároveň bych rád poděkoval panu řediteli Tlustému za jeho dosavadní práci pro školu a doufám, že na ní bude dále působit například v pozici poradce ředitele. Šlo o první výběrové řízení na pozici ředitele v našich základních školách od roku 2013. Můžu ale potvrdit, že bylo vzorové – jak složením komise, vysoce kvalifikovanými uchazeči, tak především samotným průběhem výběru, kdy uchazeči byli podrobeni detailnímu dotazování všemi přítomnými členy.“

Kariéra vítězného uchazeče, který ředitelskou pozici převezme od začátku nového školního roku, je se ZŠ Brána jazyků úzce spjatá. Svou kariérní spolupráci se školou zahájil již v roce 2009. Má rovněž zkušenosti například z Ústavu dějin Univerzity Karlovy a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Vystudoval učitelství na PedF UK a absolvoval i studium pro ředitele škol a školských zařízení VOŠSP. Roman Elner přináší do role ředitele ZŠ Brána jazyků bohaté zkušenosti z předchozích pedagogických a odborných pozic. Ve své koncepci na budoucích šest let se zaměřil zejména na rozvoj jazykových dovedností a matematické gramotnosti. Jeho vize vedení školy klade důraz na podporu inovativního učebního prostředí, které podporuje celkový rozvoj žáků a připravuje je na výzvy 21. století.

„Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky je největší školou v Praze 1, po dvou letech v roli zástupce ředitele a po řadě předchozích let v roli učitele znám silne i slabé stránky celé školy. Škola má velký potenciál, řadu věcí můžeme zlepšovat a dělat lépe. Škola, to jsou žáci, učitelé, rodiče, ale i bývalí žáci, zřizovatel. Se všemi chci komunikovat o pozitivních i problematických tématech, a věci řešit. Těším se, že pro svou vizi získám pedagogický sbor, protože školu vnímám jako týmovou institucí. Přeji všem, hlavně současným i budoucím žákům školy i jejich rodičům, aby se jim v naší škole líbilo, aby pro ně škola byla přínosná a aby oni byli přínosní pro naši školu. Jak se říká, neptej se, co může tvoje škola udělat pro tebe, ale naopak, co můžeš udělat ty pro ni”, vyjádřil se nový ředitel ZŠ Brána jazyků Roman Elner.

Základní škola Brána jazyků vznikla sloučením dvou původně samostatných škol na území Prahy 1 – ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh. Je školou fakultní a nabízí rozšířenou výuku matematiky i jazyků.

Dosavadní ředitel Petr Tlustý dodává: “Jsem rád, že bude moci dojít k hladkému předání funkce. Pan Elner již dva roky pracuje jako můj zástupce, věřím tedy, že naváže na vysokou kvalitu vzdělávání, která se nám dosud dařila udržovat.”

Zveřejněno od: 10. 4. 2024 10:00  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 10. 4. 2024 10:00

PRAHA 1 ZAHAJUJE OPRAVY LAVIČEK VE FRANTIŠKÁNSKÉ ZAHRADĚ

Městská část Praha 1 má v plánu komplexní opravu všech laviček ve Františkánské zahradě. Celkem by opravu mělo podstoupit 88 laviček nacházejících se v havarijním stavu.

Stav laviček ve Františkánské zahradě dlouhodobě vyžaduje pozornost, prkna pro sezení jsou často vyhnilá, některá chybí zcela. Kompletní repase zahrnuje výměnu dřeva, nátěr a opravu historických litinových bočnic. Lavičky tak budou opět bezpečné a vizuálně přitažlivé pro všechny, kdo hledají odpočinek v této historické zahradě nacházející se mezi Jungmannovým a Václavským náměstím.

„Oprava všech laviček ve Františkánské zahradě je naprostou nutností a repase laviček ve Vojanových sadech bude následovat. Chceme, aby naše zahrady a parky byly místy, kde se lidé rádi setkávají a kde se také cítí bezpečně a pohodlně,“ uvedla Kateřina Klasnová, místostarostka Prahy 1 v jejíž gesci je zeleň.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 785 000 Kč bez DPH. Pro zajištění transparentnosti a získání nejlepší možné nabídky bude záměr opravy vyvěšen na profilu zadavatele a zároveň budou k podání nabídek přímo osloveny vybrané firmy.

Zveřejněno od: 10. 4. 2024 9:00  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 10. 4. 2024 9:00

1/2MARATON PRAHA 6.4.2024

Na trať vedoucí historickým jádrem hlavního města vyběhne v sobotu 6. dubna 2024 v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha zhruba 15 tisíc běžců. Tradiční sportovní akce si však zároveň vyžádá dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.

Důležitou novinkou letošního ročníku závodu je umístění startu a cíle na Bubenské nábřeží vedle areálu Holešovické tržnice, kde bude také umístěno zázemí závodu. Začátek je naplánován na 10:00 hodin, ukončení se předpokládá kolem 13:00 hodin. Samotná trasa protne městské části Praha 1, 2, 5, 7 a 8, a to zejména v oblastech kolem Vltavy.

V dotčené oblasti bude už v předstihu platit zákaz parkování. Trasa závodu totiž musí být s ohledem na bezpečnost běžců zcela uvolněna, proto v případě, že vozidla na místě zůstanou, budou odtažena.

Komunikace, kudy závodníci poběží, budou v době závodu také uzavřeny pro veškerý provoz. Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 9:00 do 13:30 hodin budou postupně po trase závodu uzavírány ulice a křižovatky. Uvolněny budou v co nejkratším čase.

Výjimku tvoří pouze oblast startu a cíle, tedy Bubenského nábřeží (od ulice Komunardů k Argentinské) a ulice Komunardů (mezi Bubenským nábřežím a Jateční), kde bude uzavírka platit už od pátku 5. dubna od 6:00, a to až do soboty 6. dubna do 18:00 hodin.

V Praze 1 se uzavírky týkají komunikací Čechův most, náměstí Curieových, ulice 17. listopadu, náměstí Jana Palacha, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, most Legií, Masarykovo nábřeží, Národní, 28. října, Na Příkopě, Celetná, Staroměstské náměstí, Pařížská, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody a Těšnovský tunel.

V souvislosti se závodem bude omezen také provoz některých linek tramvají a autobusů městské hromadné dopravy. Provoz v centru města zajistí především linky metra, které budou případně kapacitně posíleny. Informace o změnách jsou dostupné na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy a ve vyhledávačích spojení, případně na infolince dopravního podniku: 296 191 817.

Do pátku 5. dubna vždy od 9:00 do 18:00 hodin je dále k dispozici bezplatná dopravně-informační linka: 800 165 102. V den závodu mezi 8:00 a 14:00 hodin pak bude možné navíc využít i linku 800 100 991.

Podrobnosti k závodu 1/2Maraton Praha 2024, včetně dopravních informací, jsou k dispozici na webu pořadatele akce.

Informace ke konání 1/2Maratonu v Praze 1 dne 6.4.2024  ZDE

Přehled dopravních opatření  ZDE

Situační plánek trasy závodu  ZDE

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 4. 4. 2024 13:20

WEBINÁŘ O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Zveme na Webinář na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících – úzkosti, deprese, sebepoškozování, který proběhne ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16:00 a povede jej PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.

Lektorka představí u různých věkových skupin projevy duševní nepohody, které mohou předznamenávat například úzkosti, panické ataky, depresivní stavy i depresi, sebepoškozování a sebevražedné myšlenky. Ukáže cestu, jak může škola či vyučující v této situaci pomoci. dozvíte se, jaké existují preventivní aktivity, ale i zdroje a možnosti pomoci. Prostor bude věnován i sdílení zkušeností, diskuzi a dotazům.

Odkaz k přihlášení zde.

Zveřejněno od: 4. 4. 2024 12:00  
Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 4. 4. 2024 12:00
Událost Od: 25. 4. 2024 16:00 Do: 25. 4. 2024 18:00

PLES 2024

Po roční přestávce navazujeme na tradici plesů Městské části Praha 1. Letošní ples připravujeme ve spolupráci s nadací Pink Bubble, která pomáhá mladým lidem překonat onkologická onemocnění.

Více o nadaci se dočtete na webových stránkách.Můžete se těšit na bohatý, nejen hudební program. Hudbu k tanci nám tentokrát zajistí Orchestr Karla Vlacha a večerem nás provede dvojice moderátorů Lejla Abbasová a Miroslav Etzler.

Vstupenky jsou k dispozici na odkazu ZDE.

Ples se jako vždy koná v Paláci Žofín.

Dveře paláce se otevřou 12. dubna v 19:00 hodin.
Program začíná ve 20:00 hodin.

Těšíme se na vás!

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 3. 4. 2024 9:16
Událost Od: 12. 4. 2024 19:00 Do: 12. 4. 2024 23:00 Místo události

ONLINE ANKETA O BUDOUCNOSTI PARKU KAMPA

Městská část Praha 1 plánuje projekt revitalizace parku zahrnující renovaci chodníků a oživení zeleně v srdci oblíbeného místa, jehož historie sahá až do roku 1169. K tomu, abychom park přetvořili v prostor, kde se historie snoubí s moderní péčí o přírodu a pobytem místních obyvatel, chceme znát váš názor.

Online anketa je spuštěna zde. Po­dílejte se s námi na utváření budoucí podoby parku Kampa.

„Pevně doufám, že se nám po téměř dvaceti letech diskuzí podaří dotáhnout revitalizaci parku do konce. Jako Malostraňačka, která na Kampu chodí s dítětem a pejskem myslím, že by stačilo zejména respektovat současný specifický charakter parku, kde se setkávají generace – vyslyšet místní co se týká povrchů a vedení cest, obnovit zeleň, dosázet stromy, obnovit mobiliář atd. Moc se těším na všechny podněty a na společná tvůrčí setkání,“ říká místostarostka Kateřina Klasnová.

Informaci o participaci a projektu revitalizace parku diskutovala Komise pro životní prostředí a Výbor pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 2. 4. 2024 12:12

NÁRODNÍ DEN BEZ SPĚCHU

Pražský orloj zítra na několik minut zastaví pohyb apoštolů. Připojí se tím k iniciativě Národní den bez spěchu, který organizuje Česká asociace pojišťoven. V rámci iniciativy se ve středu 3. dubna symbolicky zpozdí některé události, čímž se připomene, že spěchat je zbytečné, a to především za volantem. Iniciativa poukazuje na množství dopravních nehod na českých silnicích kvůli nepřiměřené rychlosti.

Podle iniciativy Národní den bez spěchu může odložení některých aktivit zachránit život. Iniciativu také symbolicky podpoří pražský orloj na Staroměstském náměstí v Praze. Jedny z nejslavnějších hodin světa se k iniciativě připojí ve středu 3. dubna v 10:00 hodin.

Každou celou hodinu se na orloji odehrává procesí apoštolů, tedy postav dvanácti apoštolů objevujících se v okénku. Tento mechanismus bude symbolicky pozastaven a smrtka odbije 138krát za každý život ztracený loni při rychlé jízdě. Nutno dodat, že orlojník bude muset mechanismus ovládat ručně. Nezastaví se ani celý stroj a zbylý mechanismus hodin bude dále fungovat. Nenaplní se tak legenda, která praví, že když se celý orloj zastaví sám od sebe, nastane katastrofa.

Kromě pražského orloje se k iniciativě připojí desítky dalších institucí a firem, více o akci zde.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 2. 4. 2024 11:55

UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ ZA HAŠTALEM OD 2. 4.

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu plánované rekonstrukce bude DH Za Haštalem od 2.4. pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno od: 28. 3. 2024 15:01  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 28. 3. 2024 15:01

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha 1

Telefon: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Adresa: Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Oficiální stránky: https://www.praha1.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.

Pokladna:
Pondělí: 8:00 – 17:45 hod.
Úterý: 8:00 – 15:15 hod.
Středa: 8:00 – 17:45 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:15 hod.
Pátek: 8:00 – 12:45 hod.

Informační kancelář
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...