Aktuálně z MČ

NOVÝ PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Na svém zasedání 21. května 2024 zvolilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 nového předsedu kontrolního výboru. Stal se jím zastupitel Jonáš Felkl (bez politické příslušnosti), který kandidoval za Praha 1 Sobě. Nahradil tak Pavla Čižinského rovněž z uskupení Praha 1 Sobě.

Kontrolní výbor mimo jiné kontroluje plnění usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 nebo projednává podněty zastupitelstva a obyvatelstva městské části Praha 1.

Informace z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 24. 5. 2024 8:20

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ BUDOVY V MASNÉ 13 ZAČNOU UŽ NA ZAČÁTKU ČERVENCE

Na první červencový týden má městská část Praha 1 naplánovaný start stavebních úprav školní budovy v Masné 13, do které od nového školního roku 2024/2025 přejde dvanáct skupin školní družiny Základní školy nám. Curieových. Ta ji do konce stávajícího školního roku pronajala 1. Slovanskému gymnáziu, které ji tedy má do 30. června 2024 vyklidit a řádně předat ZŠ nám. Curieových.

„Dlouho plánovaný přesun školní družiny ZŠ nám. Curieových do Masné ulice umožní našim dětem, aby svůj volný čas trávily v jiném prostředí než během dopolední výuky, a v hlavní budově školy se vstupem z Dušní ulice uvolní tolik potřebné učebny pro vyučování,“ vysvětlil 1. místostarosta městské části Praha 1 David Bodeček.

„Čeká nás velká výzva, a to paralelní rekonstrukce dvou školních budov. Kromě budovy v Masné, která bude i v době fungování školních družin ZŠ Curie rekonstruována a v budově vznikne i plnohodnotná kuchyně a jídelna, bude kompletně rekonstruována i budova ve Vojtěšské. Naši školáci tak budou po přechodné době s přiměřeným omezením a stěhováním z budovy do budovy využívat od září 2026 dvě plně rekonstruované budovy, které budou jim a dalším generacím sloužit dlouhá léta,“ sdělil Richard Bureš, radní pro investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality.

Praha 1 je zřizovatelem ZŠ nám. Curieových a této základní škole má 1. Slovanské gymnázium předat do konce letošního června vyklizenou budovu, aby ji bylo možné upravit pro potřeby menších dětí z prvního stupně. Pro hladký průběh vyklizení a předání školy nyní navíc ZŠ nám. Curieových Slovanskému gymnáziu navrhla prodloužení nájemní smlouvy do konce prvního červencového týdne. Během něj si školy v klidu předají prostory, v nichž už navíc odstartují úpravy.

Ty mají podle schváleného plánu skončit tak, aby už od zahájení školního roku 2024/2025 v Masné sídlila školní družina ZŠ nám. Curieových.

1. Slovanské gymnázium získalo od Prahy 1 do nájmu budovu v Masné ulici v roce 2013. Smlouva byla uzavřena s platností do roku 2018, kdy byla prodloužena do konce školního roku 2022/2023. Už v roce 2021 rozhodla Rada městské části Praha 1, že po skončení platnosti smlouvy už ji dál nebude prodlužovat. Důvodem byl a stále je rostoucí zájem o základní školy zřizované městskou částí Praha 1 a z toho vyplývající nedostatek prostor pro výuku.

1. Slovanské gymnázium bylo tehdy o tomto kroku neprodleně informováno a ZŠ nám. Curieových pak získala budovu na konci minulého školního roku.

„Naše základní škola v rámci dobrých vztahů a jako vstřícný krok umožnila 1. Slovanskému gymnáziu, na základě nové smlouvy a po souhlasu městské části, setrvat v budově v Masné 13 ještě jeden školní rok navíc, tedy do konce letošního června,“ doplnil David Bodeček a dodal: „Doufám tedy, že vše nyní proběhne bez problémů a v zájmu našich malých školáků a že po nezbytných úpravách přivítáme na začátku nového školního roku v Masné dvanáct skupin školní družiny ZŠ nám. Curieových.“

Zveřejněno od: 23. 5. 2024 10:00  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 23. 5. 2024 10:00

APLIKACE K TŘÍDĚNÍ ODPADU V PRAZE NOVĚ UMOŽŇUJE SLEDOVAT ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NEBO ZÍSKAT AKTUÁLNÍ INFORMACE O SBĚRNÝCH DVORECH

Prostřednictvím webové aplikace Moje Praha – Odpady mohou obyvatelé hlavního města získávat užitečné informace k třídění odpadu, nově pak jsou k dispozici další dvě funkcionality. První informuje o tom, kdy a kde budou stát velkoobjemové kontejnery, druhá zobrazuje umístění sběrných dvorů po Praze a jejich návštěvnost.

Mapa velkoobjemových kontejnerů nově umožňuje uživatelům v aplikaci zjistit, kdy a kde přesně budou na území Prahy přistaveny velkoobjemové kontejnery, a to jak pro objemný odpad (VOK), tak i pro bioodpad (Bio VOK). Na mapě stačí zadat adresu a vybrat požadovanou komoditu, tedy zda uživatele zajímá umístění objemného či bio odpadu, a na mapě se objeví, kde a kdy bude nejblíž kontejner přistaven.

Nyní funguje také mapa zobrazující městské sběrné dvory na území metropole, jejichž provoz je hrazen z rozpočtu hlavního města. Uživatel si díky tomu snadno vybere nejbližší sběrný dvůr (nebo nejvíce vyhovující) a zobrazí si o něm základní informace jako je otevírací doba, kontakt na obsluhu či výčet přijímaných komodit, které lze na sběrném dvoře bezplatně odložit.

Součástí jsou také grafy průměrné vytíženosti, což uživatelům umožní naplánovat si dobu, kdy je nejvhodnější do sběrného dvora vyrazit. I v tomto případě je možné ohodnotit provoz, kapacity i chování a ochotu obsluhy.

Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům informace k třídění odpadu v Praze od roku 2023. Kromě výše uvedených funkcí umí aplikace vyhledat nejbližší místa veřejně přístupných nádob na tříděný odpad, dále frekvence svozu včetně konkrétních plánovaných svozových dní, a zároveň umožňuje stanoviště ohodnotit. Pro hlavní město tyto webové stránky vyvíjí pražská městská společnost Operátor ICT.

Zveřejněno od: 22. 5. 2024 13:00  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 22. 5. 2024 13:00

ZNOVUJMENOVÁNÍ ŘEDITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŘEDITELEK ŠKOLNÍCH JÍDELEN NA PRAZE 1

Na 18. zasedání Rady městské části Praha 1 byly znovujmenovány dvě ředitelky mateřských škol a dvě ředitelky školních jídelen.

Své další šestileté období započne v pozici ředitelky Mateřské školy Letenská paní Jitka Matlasová. Dalších šest let čeká ve funkci také ředitelku Mateřské školy Masná, paní Bc. Janu Zelenkovou, která ve funkci v současnosti působí již 24 let. Obě znovuzvolené ředitelky předložily návrhy dalšího rozvoje mateřských škol, které byly kladně vyhodnoceny.  

Následujících šest let povede Školní jídelnu Uhelný trh paní Renáta Břecková, která tímto rozhodnutím začne plnit již svoje čtvrté funkční období. Za tuto dobu se její pole působnosti rozšířilo o další dvě pracoviště v Dušní ulici a Dražického náměstí. Poslední znovujmenovanou je paní Monika Karlíková, která díky tomuto rozhodnutí nastupuje ke svému druhému funkčnímu období v pozici ředitelky Školní jídelny Vojtěšská.

Všem znovujmenovaným ředitelkám gratulujeme a jsme rádi, že ve svých funkcích setrvají i na další období. Věříme, že je záslužná práce bude naplňovat i nadále.

Informace z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 22. 5. 2024 11:51

ZAHÁJENÍ PRACÍ NA VÝSTAVBĚ NOVÉHO REZIDENČNÍHO DOMU V KLIMENTSKÉ 5

Po loňských bouracích pracích začnou 21. května 2024 v Klimentské 5 stavební práce na novém rezidenčním domě. Pozemek sousedí se zahradou a hřištěm Mateřské školy Revoluční. Během demolice investor minimalizoval dopady stavby na provoz školky a péči o děti, zejména hluk a prašnost. Městská část nyní vyjednala s investorem přijetí opatření vstřícných k provozu sousední školky i k veřejnosti.

Výstavba rezidenčního domu bude zahájena 21. května 2024 s tím, že dokončení se očekává na jaře 2026. Novostavba zahrne 35 bytových jednotek, podzemní garáže a komerční prostory. Projekt přinesl společnosti Acord Invest prestižní ocenění Projekt roku – Cena veřejnosti 2023 a měl by být navržen s ohledem na nejnovější trendy v architektuře a stavebnictví.

Po jednání s městskou částí přislíbil Acor Invest další maximální vstřícnost při sladění organizace stavby s režimem mateřské školy, intenzivnější kropení a zároveň stanovení kontaktní osoby na straně stavby. Oproti původnímu plánu zvýší investor zástěnu nad zdí, která bude oddělovat zahradu od stavby a částečně zakryje pozemek mateřské školy. Zeď po skončení stavby na vlastní náklady opraví. 

Velmi důležitým bodem jednání městské části se zástupci investora byl časový režim stavebních dnů „Při vlastní stavbě nebude v době od 10 do 12 a od 15 do 16 hodin využíván jeřáb. Investor dále souhlasil, že v době od 12 do 15 hodin nebudou probíhat hlučné práce,“ sdělil první místostarosta Prahy 1 David Bodeček. Na základě jednání o kompenzacích týkajících se možného poškození povrchu hřiště a nekomfortního provozu v průběhu bouracích prací a vlastní stavby, by také – po kolaudaci – měla školka obdržet 400 000 tisíc ko­run.

“V rámci dobré komunikace, kterou se nám s investorem podařilo nastavit, nás i naši školku firma informovala, že nyní zahajuje přípravné zemní práce. Věřím, že na samotné stavební práce se investor připravil stejně důkladně, jako vedl přípravnou komunikaci s námi. Tedy, že i nynější další fáze proběhnou bez problémů a že investor má vše vyřešeno i po ose státní správy.” informoval dále místostarosta David Bodeček.

Harmonogram výstavby:

 • zahájení 21. 5­. 2024 – přípravné a zemní práce,
 • 1.7. dokončení spodní jámy – výstavba na povrchu pozemku,
 • 1. 9. – dokončení prvního patra,
 • 1. 11. dokončení 2. a 3. patra,
 • 1. 1.2025 – dokončení 4. a 5. patra,
 • 31.3. – dokončení 6., 7. a 8. patra,
 • 30.12. – dokončovací práce v interiéru,
 • 30. 3. 2026 – dokončení fasády a terénní úpravy dvora.
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 21. 5. 2024 8:40

DEN DĚTÍ NA ŽOFÍNĚ

V dopoledních hodinách 31. května proběhne na Žofíně Den dětí. Těšit se můžete na Sváťovo divadlo, sportovní hry, animační team Vláček nebo pohádkového dráčka.

Více informací najdete v přiloženém letáku.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 20. 5. 2024 12:41
Událost Od: 31. 5. 2024 9:00 Do: 31. 5. 2024 12:00 Místo události

POZVÁNKA NA 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

V úterý 21. května 2024 proběhne od 10:00 hod. v reprezentační budově Žofín (Slovanský ostrov č. p. 226/2) v Malém sále 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1.Dotazy a interpelace veřejnosti: 17:30 – 18:15 hod. (a dále od 20:00 – 20:45 hod., pokud do té doby nebude ukončeno zastupitelstvo)­.Program ke stažení – PDF

Informace z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 20. 5. 2024 8:07

WEBINÁŘ: KOMUNIKACE S RODIČI DĚTÍ S OMJ V MŠ

Zveme na webinář s názvem: Komunikace s rodiči dětí s OMJ v MŠ, který je pro všechny pedagogické pracovnice a pracovníky MŠ i přípravných tříd ZŠ.
Akce proběhne ve čtvrtek 30. 05. 2024 v časovém rozezí 15:30–17:30.
Webinář povede lektorka: Bc. Klára Šuvarská

Na webináři se dozvíte:

 • Jak postupovat při nastavení spolupráce mezi rodinou a školou.
 • Co Vám může pomoci překonat jazykovou bariéru.
 • Jak zorganizovat skupinovou či individuální schůzku s rodiči a jak se na ni připravit.
 • Jak postupovat, pokud potřebujete odeslat dítě s rodičem do pedagogicko-psychologické poradny.
 • Čeho se raději v komunikaci vyvarovat.

Přihlásit se můžete pomocí odkazu ne­bo QR kódu.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 16. 5. 2024 11:41
Událost Od: 30. 5. 2024 15:30 Do: 30. 5. 2024 17:30

UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ POD KARLOVÝM MOSTEM

Dnes, 15. května, bude z technických důvodů uzavřeno dětské hřiště Pod Karlovým mostem pro veřejnost již od 16:00.

Pro své ratolesti můžete využít dětské hřiště Kampa.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 15. 5. 2024 12:03

ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ NA RIZIKOVÝCH MÍSTECH V PRAZE

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím požáru pro hlavní město Prahu s platností od úterý 14. května 00.00 hodin do 00:00 hodin čtvrtka 16. května 2024. V uvedené době platí na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně na těchto rizikových místech je ve výjimečných případech podle nařízení možné za splnění těchto podmínek:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti
s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo
ke vzniku požáru;
b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační
a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením
činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky
požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je k dispozici na portálu praha.eu.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 14. 5. 2024 10:58

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha 1

Telefon: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Adresa: Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Oficiální stránky: https://www.praha1.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.

Pokladna:
Pondělí: 8:00 – 17:45 hod.
Úterý: 8:00 – 15:15 hod.
Středa: 8:00 – 17:45 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:15 hod.
Pátek: 8:00 – 12:45 hod.

Informační kancelář
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...