Aktuálně z MČ

Betlémy v Jindřišské věži

V pražské Jindřišské věži uvidíte opět jedinečnou výstavu betlémů z Třeště. Jedinečnost a neopakovatelnou atmosféru betlémů mohou návštěvníci obdivovat do 2. února 2024 v Jindřišské věži v Praze. Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v ČR.

Do 2. února můžete v Jindřišské věži zhlédnout výstavu třešťských – ručně vyřezávaných – betlémů. Denně je otevřeno od 10 do 19 hodin.

Betlémářství v Třešti na Vysočině má dlouhou tradici sahající až do počátku 19. století. Nejdříve tam místní vyráběli betlémy papírové, až je po roce 1860 postupně nahrazovaly ty dřevěné. Některé třešťské betlémy obsahují i 500 figurek a dosahují délky až sedm metrů.

I v současnosti je v Třešti stále dost aktivních lidových řezbářů, kteří jsou sdružení ve Spolku přátel betlémů. O Vánocích tradičně zpřístupňují betlémy ve svých domovech, celoročně lze zavítat do místní pobočky Muzea Vysočiny nebo do domu J. A. Schumpetera, kde je stálá expozice.

Betlemářství, které v Třešti vzniklo počátkem 19. století žije stále. V Třešti aktivně tvoří v současné době řada lidových řezbářů, kteří jsou sdruženi ve Spolku přátel betlémů. Návštěvníci Třeště mohou betlémy vidět v čase vánočním přímo v domácnostech betlémářů. Tradiční Betlémská cesta městem je vyznačena na plánku města, na kterém jsou již po několik let neměnná čísla patřící k vystavujícím rodinám.

Zdroj: www.kudyznudy.cz/…esto-betlemu

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 27. 11. 2023 15:11
Událost Od: 1. 12. 2023 10:00 Do: 2. 2. 2024 12:00 Místo události
Přílohy k hlášení
00287aa5-7eed-48ab-b62e-17ba32d0150d.webp Zobrazit

Zákaz vjezdu do vybranych ulic v nočních hodinách v Městské části Praha 1

Praha 1 iniciovala opatření zakazující vjezd v nočních hodinách do ulic v části Starého Města. Toto opatření bylo uvedeno v platnost rozmístěním dopravního značení 23.11.2023. Cílem je ochrana klidu a pohodlí pro obyvatele daných lokalit.

Opatření vychází z dlouhodobých stížností místních obyvatel týkajících se rušení nočního klidu a hlučného provozu v těchto oblastech. Jedná se o další z řady kroků radnice Prahy 1 za účelem zklidnění centra města.

Dopravní značení bylo rozmístěno v ulicích Dlouhá, Králodvorská, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční a Dvořákovo nábřeží. Zákaz vjezdu platí každý den v době nočního klidu, tedy mezi 22 a 6 hodinou.

Noční zákaz vjezdu platí dle dopravního značení – tedy pro všechna motorová vozidla vyjma vozidel dopravní obsluhy (zahrnuje např. rezidenty, taxi a další dle zákona). Rezidentem je každá osoba s trvalým pobytem v dané lokalitě. Kontrola dodržování zákazu je v gesci policie. Projetí zákazem vjezdu je dle zákona spojeno se sankcemi: bloková pokuta až 2 000 Kč, pokuta ve správním řízení 1 500–2 500 Kč.

Krok k ochraně nočního klidu v těchto lokalitách byl projednáván od června tohoto roku, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desku 26. července a opatření obecné povahy bylo vydáno 20. září. Tím bylo TSK vyzváno k rozmístění dopravního značení a to s nejzazším datem realizace do 30. listopadu 2023.

Starostka městské části, Terezie Radoměřská k věci dodala: “Na sněmu starostů mě pan primátor informoval, že Magistrát akci zákazu nočního vjezdu pozastaví a celou věc nechá přezkoumat. Městská část hlavní město informovala v rámci zákonných požadavků, doufám, tedy že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu.”

Tato opatření jsou primárně zaměřena na zlepšení kvality života obyvatel a respektování nočního klidu, nesouvisejí s projednávaným projektem zpoplatněním vjezdu do centra. Městská část věří, že toto opatření bude přínosem pro obyvatele a bude pozitivním krokem k vytvoření klidnějšího a příjemnějšího prostředí města i v nočních hodinách.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 27. 11. 2023 9:52

Vánoční a novoroční svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole

Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2023 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2023, jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Vánoční stromky do popelnice nepatří!

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v klecových stáních) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Zveřejněno do: 2. 1. 2024 12:00  
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 24. 11. 2023 9:15

Výstava betlémů v Galerii Klementinum

Zveme vás na jedinečnou výstava betlémů, která se koná pouze jednou za sto let, která se v sobotu 25. listopadu otevře v Galerii Klementinum.
Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na třímetrový vyřezávaný mechanický betlém, který byl vytvořen speciálně pro tuto výstavu.
Více informací o výstavě se dočtete na tomto odkazu https://bit.ly/3sHLgx5.
Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 23. 11. 2023 14:38
Událost Od: 25. 11. 2023 12:00 Do: 7. 1. 2024 12:00 Místo události

24. 11. 2023 - OMEZENÍ PROVOZU BUDOVY ÚMČ PRAHA 1

Z technických důvodů bude dne 24.11.2023 uzavřena centrální pokladna a výdejna zóny placeného stání v pasáži Úřadu městské části Praha 1. V tento den nebude možná ani platba rybářských lístků.Děkujeme za pochopení.
Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 23. 11. 2023 14:21

17. LISTOPAD – DOPRAVNÍ OMEZENÍ

V souvislosti s oslavami 17. listopadu dojde k dopravním omezením.

Akce Korzo Národní se bude konat na Národní v úseku Smetanovo nábřeží–Jungmannova, Spálená, 28. října, náměstí Václava Havla od 8:00 do 22:00 hodin. Dojde ke změně dopravního značení, snížení počtu parkovacích míst a k uzavírce Národní (v úseku Smetanovo nábřeží–Jungmannova), a to od 00:01 do 23:59.Akce Koncert pro budoucnost 2023 se bude konat na Václavském náměstí, v úseku Jindřišská a Wilsonova, od 16:00 do 22:00 hodin.

Rovněž dojde ke změně dopravního značení, snížení počtu parkovacích míst a k zákazu vjezdu od 12:00 do 24:00 hodin, a to na Václavské náměstí, v úseku Wilsonova–Jindřišská, s možností průjezdu koridorem Václavského náměstí v úseku Wilsonova–Opletalova a Ve Smečkách–Krakovská.

Více se dozvíte také na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Podrobnosti akce Korzo Národní:

Místo konání akce:           

ul. Národní, v úseku ul. Smetanovo nábř. – ul. Jungmannova, Spálená, 28.října, náměstí Václava Havla

Termín a čas konání akce:     

17.11.2023 08:00 – 22:00 hod.

/ příprava od 00:01 hod.; demontáž do 06:00 hod. /

Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:

Národní, Jungmannova, Perlová, Skořepka, Na Perštýně, Bartolomějská, Karolíny Světlé, Divadelní, Smetanovo nábř., most Legií, Masarykovo nábř., Ostrovní, Opatovická, Na Struze, Vojtěšská, Voršilská, Pštrossova, Myslíkova, Mikulandská, V Jirchářích, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova

Snížení počtu parkovacích míst

Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :

– 16.11.2023 od 18:00 hod. – 17.11.2023 do 23:59 hod. – ul. Národní, Na Perštýně, Karolíny Světlé, Mikulanská, Voršilská, V Jirchářích

Uzavírky v MČ P-1

Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):

– 17.11.2023 od 00:01 hod. do 23:59 hod. – ul. Národní, v úseku ul. Smetanovo nábř. – ul. Jungmannova

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se  n a ř i z u j e  objížďka v návaznosti na uzavírku
po trase: Praha 1 –

– Perlová směr Smetanovo nábř.: Perlová, Uhelný trh, Skořepka, Na Perštýně, Bartolomějská, Karolíny Světlé, Konviktská, Divadelní, Smetanovo nábřeží

– Masarykovo nábř. směr Mikulandská: Masarykovo nábř., Na Struze, Vojtěšská, Pštrossova, Ostrovní, Mikulandská

– Masarykovo nábř. směr Jungmannova: Masarykovo nábřeží, Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova, Jungmannova

– Ostrovní směr Myslíkova: Ostrovní, Opatovická, V Jirchářích, Křemencova, Myslíkova

Zásobování pro tuto oblast bude v době od 06:00 hod. do 08:00 hod.

Podrobnosti akce Koncert pro budoucnost 2023:

Místo konání akce:           

Václavské náměstí, v úseku ul. Jindřišská a ul.Wilsonova

Termín a čas konání akce:     

akce     17.11.2023       16:00 – 22:00 hod.

/ příprava od 15.11.2023 od 07:00 hod.; demontáž do 18.11.2023 do 14:00 hod. /

Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:

Václavské náměstí, Krakovská, Ve Smečkách, Opletalova, Štěpánská, Žitná

Snížení počtu parkovacích míst

Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :

  • 15.11.2023 od 07:00 hod. – 16.11.2023 do 06:00 hod. – Václavské náměstí proti č. 49, 51, 53
  • 16.11.2023 od 09:00 hod. – 18.11.2023 do 14:00 hod. – Václavské náměstí proti č. 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 64
  • 17.11.2023 od 12:00 hod. do 24:00 hod. – Václavské náměstí proti č. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, Štěpánská proti č. 44, 65
  • 17.11.2023 od 09:00 hod. do 24:00 hod. – Opletalova proti č.1, 3, 5

Uzavírky v MČ P-1

Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):

– 17.11.2023 od 12:00 do 24:00 hod.

Václavské náměstí, v úseku Wilsonova – ul. Jindřišská s možností průjezdu koridorem

– Václavského náměstí úsekem Wilsonova – Opletalova a Ve Smečkách, Krakovská

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se  n e n a ř i z u j e  objížďka v návaznosti na uzavírku.

Zásobování pro tuto oblast bude v době od 06:00 hod. do 08:00 hod.

Doprava a parkování Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 15. 11. 2023 20:41

PROSINCOVÉ PLAVÁNÍ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1

V sobotu 16. 12. se uskuteční letošní poslední oblíbené plavání pro všechny věkové kategorie O pohár Městské části Praha 1. Tradičně v bazénu Tyršova domu (vchod z Všehrdovy ul.) a tradičně 14 do 18 hodin. Účast je zdarma, registrace do příslušné věkové kategorie probíhá přímo na místě na recepci bazénu, po odplavání soutěžního úseku je možné nadále využít bazénu. Těšíme se na Vaši účast! Pro výherce jednotlivých kategorií jsou tradičně připraveny poháry a ceny.

Zveřejněno od: 15. 11. 2023 10:00  
Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 15. 11. 2023 10:00

Přerušení dodávky vody v části Praha 1 – Staré Město dne 8. 11. 2023

Dne 8. 11. 2023 od 7:30 hod. do 19:00 hod. bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Staré Město. 

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o:Celetná 553/2, 602/3, 554/4 + kolektor, 555/6, 556/8; Karlova 146/23, 145/25, 144/27; Kožná 475/1, 486/13; Linhartská 134/2, 135/4, 136/6; Malé náměstí 143/2, 142/3, 138/4, 9/5, 458/12, 457/13, 456/14, parc. č. 1091; Mariánské náměstí 2/2 (bez vody bude pouze ev.č.: 300224952) + kolektor, 190/5; Melantrichova 476/18, 971/19, 477/20, 462/21; Staroměstské náměstí 1/3, 603/15, 552/16, 551/17, 550/18, 549/19, 548/20, 483/21, 481/22, 480/24, 479/25, 478/26 (bez vody bude pouze ev.č.: 300236069), 461/28, 460/29; U radnice 10/2; Valentinská 98/2 (bez vody bude pouze přípojka z ul. Mariánské nám.); Železná 485/4; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přis­tavením cisterny s pitnou vodou.

Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 1­12 nebo 601 274 2­74

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 11. 2023 15:43

BESEDA O ZPOPLATNĚNÍ VJEZDU OBOU BŘEHŮ VLTAVY

Přijďte se pobavit o zpoplatnění vjezdu břehů Vltavy s radním pro dopravu Vojtěchem Ryvolou.K využití jsou hned 2 termíny:
13.11. v 17:00, Společenské středisko VIA, Újezd 26, Praha 1
15.11. v 17:00, budova úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18

Doprava a parkování Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 11. 2023 13:36

BESEDA KE ZKLIDNĚNÍ PETRSKÉ ČTVRTI

Zveme Vás na besedu o projektech zklidnění dopravy v Petrské čtvrti. Beseda proběhne ve středu 8. listopadu od 18:00 v Galerii Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1.

Pozvání na akci přijali: náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje doc.Ing.arch. Petr Hlaváček, koordinátorka „Go Florenc“ a majitelka domu Černá labuť Danuše Siering a předsedkyně Spolku přátel Petrské čtvrti Linda Klečková.

Hlavním tématem bude zklidnění dopravní situace a zvýšení kvality života v Petrské čtvrti. Během setkání budou prezentovány návrhy projektů studentů ČVUT a krátce představen postup, který byl aplikován v Barceloně a Vídni (projekt tzv. „superbloků“) a který se nám i studentům Fakulty architektury a Fakulty dopravní ČVUT stal inspirací. Na závěr pak proběhne panelová diskuze.

Doprava a parkování Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 7. 11. 2023 13:29

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha 1

Telefon: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Adresa: Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Oficiální stránky: https://www.praha1.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.

Pokladna:
Pondělí: 8:00 – 17:45 hod.
Úterý: 8:00 – 15:15 hod.
Středa: 8:00 – 17:45 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:15 hod.
Pátek: 8:00 – 12:45 hod.

Informační kancelář
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...