Aktuálně z MČ

ORGANIZACE SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU OD OBYVATEL NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin od 14:00hod. do 18:00 hod.

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 16. 1. 2024 18:17

NA KONCI LETOŠNÍHO ROKU SKONČÍ PARKOVÁNÍ ZDARMA PRO ELEKTROMOBILY, ZRUŠENA BUDOU TAKÉ PŘENOSNÁ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ

Výjimka, která umožňuje parkování elektromobilů v Praze v zónách placeného státní zdarma, bude k 31. prosinci 2024 zrušena. Ke stejnému datu skončí také tzv. přenosná parkovací oprávnění. Oba kroky souvisí s připravovanou reformou parkovacího systému v Praze. Ostatní běžná parkovací oprávnění pro rezidenty a firmy zůstávají zatím beze změn. 

Dosavadní zvýhodnění parkování elektromobilů bylo zavedeno v roce 2016 jako dočasné. Rada hl. m. Prahy pak dne 5. října 2020 odsouhlasila dokument Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030, který uvádí rok 2023 jako nejzazší termín zrušení dosavadního zvýhodnění elektromobilů.

Do rozvoje dobíjecí infrastruktury město v posledních třech letech investovalo cca 220 milionů Kč vč. DPH, a to zejména v rámci přípravy sítě dobíjecích stanic na stožárech pouličního osvětlení. Zasmluvněny jsou investiční akce za dalších minimálně 90 milionů Kč vč. DPH. Cílem je mít v první fázi do roku 2026 cca 800 nabíječek na sloupech veřejného osvětlení, každou se dvěma zásuvkami. Dále město připravuje koncesi s využitím evropských dotací na projekt samostatných dobíjecích stanic ve veřejném prostoru.  

Další změnou je zrušení tzv. přenosných parkovacích oprávnění k 31. prosinci 2024. Ta jsou nyní v rozporu s jejich původním zamýšleným účelem, kterým mělo být zajištění dopravní obsluhy firem, velmi často přeprodávána na komerční bázi. Slouží tak spíše ke spekulaci na úkor rezidentů města. V novém systému se předpokládá zavedení speciálních parkovacích oprávnění pro zásobovací služby.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Doprava a parkování Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 16. 1. 2024 11:35

NOVÝ HLAVÁK - VYJÁDŘIT SE MŮŽE KAŽDÝ

Nová éra Hlavního nádraží Praha se blíží. Od 10. ledna až do 28. ledna 2024 máte jedinečnou šanci ovlivnit budoucnost Hlavního nádraží. 

Prozkoumejte plány na rekonstrukci Nové odbavovací haly, revitalizaci Vrchlického sadů a vznik nové tramvajové trati Muzeum – Bolzanova. Vaše názory jsou pro nás klíčové.

Vyjádřete se k návrhu na www.novyhlavak.cz/participace nebo v informačním stánku v Nové odbavovací hale (10.-21. ledna). Těšíme se na vaše nápady a připomínky, společně můžeme formovat tvář našeho města.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 12. 1. 2024 9:07
Událost Od: 10. 1. 2024 0:00 Do: 21. 1. 2024 0:00

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/KU ZŠ BRÁNA JAZYKŮ

Městská část Praha 1 vyhlašuje konkursní řízení příspěvkové organizace ZŠ Brána jazyků na Uhelném trhu.

Požadavky pro výkon činnosti:

 • vzdělání – vysokoškolské,
 • orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech,
 • znalost problematiky řízení ve školství,
 • orientace v ekonomice příspěvkových organizací a příslušných předpisů,
 • znalosti práce na PC,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
 • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. září 2024 nebo dle dohody. Možnost služebního bytu na území MČ Praha 1.

Přihlášku, její náležitosti a další podrobnosti najdete zde.

Termínem pro podání přihlášky je pátek 15. března 2024 včetně, o datu podání rozhoduje podací razítko.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 11. 1. 2024 15:50

AKCE PRO SENIORY: JAZZOVÝ DÝCHÁNEK

Středisko sociálních služeb Vás zve na Jazzový dýchánek, který se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna 2024 ve 14:00 hod. v klubu seniorů Tomáš. Na akci se hlaste od 11.01.2024 u Ka­rolíny Schwarzové (725 397 934).

Akce pro seniory Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 10. 1. 2024 13:57
Událost Od: 18. 1. 2024 14:00 Do: 18. 1. 2024 16:00 Místo události

SETKÁNÍ S KULTUROU: ROZHOVORY CELLA A KLAVÍRU

Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb zve seniory na lednové Setkání s kulturou, které se koná ve středu 10. ledna 2024 od 15:00 hod. v Malostranské besedě. Vstupenky, určené pro seniory z Prahy 1, budou zdarma k vyzvednutí v infocentru MČ Praha 1 od 02.01.2024.

Akce pro seniory Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 8. 1. 2024 8:54

V CENTRU PRAHY BUDOU KVŮLI OSLAVÁM PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU 2024 PLATIT MIMOŘÁDNÁ DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pražané a návštěvníci hlavního města se musí připravit na to, že na Silvestr a na Nový rok budou v platnosti některá dopravní a bezpečnostní opatření určená pro nejvytíženější oblasti historického jádra metropole. O bezpečnost silvestrovských oslav se v Praze postarají policisté, strážníci, záchranáři i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, řidiči proto musí počítat s úpravami dopravního režimu na některých komunikacích v centru, zejména na Václavském náměstí a v okolí Karlova mostu a Staroměstského náměstí.

„Přeji všem Pražanům i návštěvníkům hlavního města, aby si silvestrovské oslavy i Nový rok užili. Zároveň je ale žádám o obezřetnost, dodržování bezpečnostních pravidel a respektování nařízení magistrátu, zvláště co se historického centra města týká,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
 
Opatření v dopravě na Silvestr a Nový rok budou pro letošní oslavy podobná těm, která platila i v minulých letech. Na Václavském náměstí, kam obvykle přichází v rámci silvestrovského večera a noci slavit velké množství Pražanů a turistů, nebude možné parkovat. Zákaz parkování bude platit 31. prosince od 12:00 do 10:00 hodin 1. ledna. Součástí opatření bude zákaz vjezdu automobilů na Václavské náměstí z přilehlých ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Žitná a Ve Smečkách v neděli 31. prosince od 16:00 do 10:00 hodin v pon­dělí 1. ledna.
 
Dopravní opatření se dotknou také okolí Staroměstského náměstí, kde bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská od 20:00 do 03:00 hodin.
 
Vzhledem k tomu, že se oslavy v posledních letech soustřeďují kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:00 do 01:00 hodin pro dopravu uzavřeno také Smetanovo nábřeží, komunikace Křižovnická až k náměstí Jana Palacha včetně přilehlých ulic a také ulice Josefská na druhém břehu Vltavy v době od 21:00 do 02:00 hodin.
 
Na obou nejvýznamnějších pražských náměstích budou k dispozici také sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, na Václavském náměstí bude umístěno speciální zdravotnické vozidlo GOLEM. Policisté a strážníci dohlédnou v maximální míře na dodržování dopravních opatření a na bezpečnost po celou dobu oslav.
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy v neposlední řadě prodlouží provoz metra přibližně do 2:30 hodin. Posílen bude také v době od 22:00 do 02:00 hodin provoz tramvajových a autobusových linek. Podrobné informace o provozu MHD na přelomu roku jsou zde.
 
Vzhledem k aktuální situaci na Vltavě hlavní město důrazně doporučuje, aby se lidé nepřibližovali do blízkosti koryta Vltavy kvůli zvýšenému průtoku vody a dbali co nejvyšší obezřetnosti v okolí této řeky. 
 
V neposlední řadě hlavní město připomíná, že na Silvestr a Nový rok platí vyhláška o zákazu používání pyrotechniky výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice. Na stránkáchpraha­.eu je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde platí tento zákaz.
 
Na dodržování vyhlášky bude dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč.
 
Pokud se jedná o tzv. lampiony štěstí, jejich vypouštění je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

Oznámení úřadu MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 31. 12. 2023 14:20

Hladina Vltavy a dalších řek se zvýšila. Uzavírají se vrata na Čertovce, náplavky a přívozy

Na základě aktuálního průtoku Vltavy Prahou a kvůli nasycení půdy z období nedávného tání sněhu dnes dopoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Na základě vývoje hydrometeorologické situace dnes dochází k preventivnímu uzavření protipovodňových vrat na Čertovce a od 13.00 hodin k uzavření náplavek pro veřejnost a k přerušení provozu přívozů.

Na rozhodujících vodních tocích, kterými jsou Vltava a Sázava, se zvýšily průtoky. Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní. Přesto by plánovaný průtok Prahou (na limnigrafu Malá Chuchle) podle Povodí Vltavy a ČHMÚ měl být v rozmezí 550 až 600 m3/s a tuto hranici by neměl překonat.

Krom uzavření protipovodňových vrat na Čertovce dochází od dnešních 13.00 hodin z preventivních důvodů k zastavení provozu přívozů v Praze 1, 2 a 6. V Praze 1, 2 a 5 pak dochází k uzavření náplavek pro veřejnost, a to včetně nástupu a výstupu do lodí a z lodí. Vstup a vjezd na náplavky tedy bude od 13.00 hodin pro veřejnost zcela uzavřený a správce náplavek je již v kontaktu s provozovateli. Zaparkovaná vozidla, která na místě zůstavují, je nutné vyparkovat, aby zde nehrozilo žádné nebezpečí ani škoda na majetku. Vozidla proto budou od 13.00 hodin strážníci a správa služeb odtahovat. Všechna přijatá opatření platí do odvolání. Výjimku tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají.

Přijaté kroky jsou nyní preventivní a město bude dále sledovat vývoj situace. Nehroší situace je aktuálně podle ČHMÚ na horním povodí Sázavy, odkud ještě přitéká další voda. První úseky mobilní protipovodňové ochrany by se stavěly při průtoku 700 m3/s.

Rozhodnutí o přijatých povodňových opatřeních a protipovodňových opatřeních, platných ke dni 25. 12. 2023 od 13:00 do odvolání:

 • Zvýšený dohled z důvodu povodňové bdělosti/poho­tovosti.
 • Vyklizení a uzavření náplavek na Městské části Praha 1, 2 a 5.
 • Zakazuje se vstup osob a vjezd vozidel do prostorů náplavek.
 • Uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.
 • Zastavení provozu přívozů č. Pl, P2, P6 a Vyšehrad dle harmonogramu činnosti Povodňové komise hl. m. Prahy ( do odvolání).

Přijatá opatření se nedotýkají provozu botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozující plavby lodí.

Nástup a výstup klientů pro plavby lodí je možný pouze mimo prostory Náplavek. 

Bezpečnost Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 25. 12. 2023 13:35

Kluziště na Ovocném trhu je v provozu

Ledová plocha na Ovocném trhu je opět v provozu. Bruslit můžete přijít každý den od 10:00 do 21:00. Každou sobotu a neděli od 15:00 uvádí Martin Hrdinka diskotéku „Icedisco“ na ledě.

Vstupné činí 150 Kč, děti do 6 let za 50 Kč. Občané Prahy 1 po předložení dokladu o trvalém pobytu (OP) bruslí zdarma.

Pro více informací navštivte stránky KLUZIŠTĚ OVOCNÝ TRH PRAHA – MGA GREIF s.r.o.

Kulturní akce, sportovní akce a jiné Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 19. 12. 2023 16:05

Nemocnice na Františku: Více poskytované péče i nový pavilon

Posílení postavení Nemocnice Na Františku (NNF) jako základního pilíře metropolitního zdravotnictví. Navázání dlouhodobé spolupráce s Hlavním městem Prahou. Rozvoj spektra poskytované péče. To jsou hlavní body Koncepce rozvoje NNF v letech 2024 – 2028, kterou na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha-1 (MČ P-1).

„Chceme i nadále úspěšnou, efektivní a respektovanou Nemocnici Na Františku. Už nyní je NNF klíčovým prvkem při zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče v centru hlavního města,“ zdůraznil zástupce zřizovatele, člen Rady MČ P-1 pro zdravotnictví Michal Müller s tím, že nemocnice během uplynulých čtyř let prošla významným procesem transformace a modernizace, dařilo se rozvíjet stávající obory lékařské péče a zároveň zakládat nová oddělení. To vše při zachování rodinného přístupu v nemocnici s nejdelší historií v České republice. „V následujících letech nás čekají mnohé výzvy. K těm nejdůležitějším patří zejména najít dlouhodobě fungující model spolupráce s Hlavním městem Prahou, nastavit vhodný model financování nemocnice a zaměřit se na další rozvoj v oblasti poskytování zdravotní péče při optimalizaci všech stávajících procesů,“ dodal radní.

K dalším významným bodům koncepce podle Antonína Berdycha, předsedy Komise pro zdravotnictví MČ P-1, patří rozvoj materiálního a technického vybavení NNF, IT oblasti, manažerského týmu, modernizace stávající budovy nemocnice a realizace nového pavilonu.

„Změny, kterými v uplynulých letech prošla NNF, s sebou přinesly vznik nových oddělení, bez nichž nelze poskytovat akutní lůžkovou péči – urgentní příjem, anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení plastické chirurgie i oddělení rehabilitace a fyzioterapie,“ připomněl ředitel NNF David Erhart. „Věřím, že se další čtyři roky ponesou ve stejně pozitivním duchu a že se nám společně s našimi zaměstnanci, naším zřizovatelem Prahou 1, Hlavním městem Prahou, zdravotními pojišťovnami a dalšími podporovateli podaří dosáhnout cílů, které jsme si v této koncepci stanovili,“ uzavřel.

Informace z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 Platí pro: Celou městskou část
Vytvořil: MČ Praha 1 14. 12. 2023 16:25

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Městská část Praha 1

Telefon: +420 221 097 111
E-mail: posta@praha1.cz
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
Adresa: Vodičkova 18
115 68 Praha 1
Oficiální stránky: https://www.praha1.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.

Pokladna:
Pondělí: 8:00 – 17:45 hod.
Úterý: 8:00 – 15:15 hod.
Středa: 8:00 – 17:45 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:15 hod.
Pátek: 8:00 – 12:45 hod.

Informační kancelář
Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...